პოლიეილენის მილები სარწყავი ქსელებისთვის

სარწყავი ქსელებისთვის იწარმოება ორი სახის პოლიეთილენის მილები და მათი სიგრძე 5 ან 6 მეტრს შეადგენს. დაბალ წნევიანი მილების შენთხვევაშიც კი გადაბმის ადგილებში
არ ხდება წყლის გაჟონვა. მათი გამოყენება დსაშვებია ნებისმიერი სახის მიწის ნაკვეთებისთვის და მაღალი წნევის ქვეშაც კი უსაფრთხოდ გამოიყენება მრავალი წლის განმავლობაში.
იწარმოება შემდეგი დიამეტრები : დ75მმ, დ90მმ, დ110მმ, დ125მმ,
დ140მმ ve დ160მმ
სარწყავი სისტემის მილიბის უპირატესობები
ბოლო წლებში განვითარებული სარწყავი სისტემები ფლობს ქვემოთ მოცემულ უპირატესობებს.
ვინაიდან ამ სისტემებში არ ხდება წყლის გაჟონვა ამიტომ დანაკარგი არ არსებობს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ტერიტორიებზე სადაზც წყლის ნაკლებობაა.
იმ ადგილებში სადაც არ არსებობს ზუსტი ტოპოგრაფია, ამ სისტემით შესაძლებელია ისე მოირწყას, რომ არ გამოიწვიოს ეროზია.
სხვა სარწყავი სისტემებისგან განსხვავებით, წყალი მიწას მიეწოდება წვიმის მსგავსად პატარა გრანულებით.
გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ მორწყვისას თესლი ამოვიდეს მიწის ზედაპირზე.
ზოგავს მუშახელის ხარჯებს.
ეს არის იდიალური სარწყავი სისტემა იმ ადგილებისთვის სადაც დაბალია მიწის საფარი.
ზღვისპირა ადგილებში ნიადაგს ასუფთავებს ქარის მოტანილი მარილის, მტვერისა და მავნე ორგანიზმებისგან.
ეს მორწყვის მეთოდი განსაკუთრებით კარგია იმ ადგილებში, სადაც არ არის მოწესრიგებული მიწისქვეშა წყლების დრენაჟი.
ამარტივებს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას.
თხევადი სასუქები სარწყავი წყლის მეშვეობით თანაბრად ნაწილდება და არ გვჭირდება დამატებითი მუშახელი.
ბოსტნეულს, ციტრუსს, ვენახსა და სხვა ხეხილის ბაღებს იცავს ყინვასა და სიცხისგან.