HDPE Borular

Yüksek yoğunluklu (HDPE) polietilenden çift cidarlı olarak üretilen Triplex Boru ve Ek Parçalar› TS EN 13476-3 + A1 standardına göre üretilmektedir.

• Sistemde kullanılan Triplex Boru contaları EN 681 standardına
uygundur.
• Triplex kanalizasyon boruları, ATV A 127 standardına göre elastiki
özelliklerde tasarlandığı için deformasyon toleransları bu standart
kapsamında test edilir.
•Döşenmiş boru sisteminin sızdırmazlık testleri EN 1610
standardına göre yapılır.
Kullanım Alanları
• Kanalizasyon atık sularını uzaklaştırma hatlarında,
• Yağmur sularını uzaklaştırma hatlarında,
• Drenaj ve toprak zemin sularını taşıma hatlarında,
• Sanayi ve endüstriyel atık su uzaklaştırma hatlarında,
• Evsel atık sularını uzaklaştırma hatlarında kullanılmaktadır.