Polietilen Yağmurlama Boruları Sistemi

Bağlantı şekline göre iki tür yağmurlama sistemi üretmektedir bu borular Yüksek Yoğunluklu özel boruluk polietilenden 5 ve 6 metrelik boylarda üretilmektedir. Düşük basınçlarda dahi bağlantı noktalarından
su sızdırmayacak şekilde tasarlanan Polietilen Sulama Boruları her türlü arazi ve koşullarında ve yüksek basınç altında yıllar boyu güvenle kullanılabilecek niteliktedir.

Üretilen çaplar : Q75mm,Q90mm,Q110mm,Q125
mm,Q140mm ve Q160mm çaplarında üretilmektedir.

Yağmurlama Sulama Sisteminin Faydaları

Yurdumuz son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren yağmurlama sulama metodu diğer sulama metotlarına göre aşağıdaki üstünlüklere sahiptir.

 • Sistemde su kaybı söz konusu olmadığından sulama suyunun az olduğu (3.5lt/sn) yerlerde dahi sudan azami .l.üde yararlanılır.
 • Meyilli topografyası bozuk (ondüleli) yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.
 • Su; toprağa, yağmurda olduğu gibi ince zerreler halinde verildiğinden; mahsul veriminde diğer sulama metotlarına nazaran %20-50 arasında artış sağlar ve kalite yükselir.
 • Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprağın üzerine çıkmama durumunu ortadan kaldırır.
 • İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır.
 • Toprak derinliği az ve (Sığ) geçirgen topraklarda en ideal sulama sistemidir.
 • Özellikle denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri,tozlar ve zararlı haşereler yağmurlama ile yıkanabilir.
 • Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek (Drenaj) sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.
 • Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işlemler kolay yürütülebilmektedir.
 • Eriye bilen suni gübreler; sulama suyu ile birlikte işçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.
 • Sebze, narenciye, bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaklıktan korunabilmektedir.