ჩვენს შესახებ

ო და კ ბილდინგ კომპანი 1991 წლიდან მოღვაწეობს საქართველოს ბაზარზე და პირველი შემომტანია პოლიეთილენის მილების, ფიტინგებისა და ურდულების. ამაყობს რომ პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელმაც პოლიეთილენის მილები შემოიტანა. მისი უპირველესი მიზანია არ დაარღვიოს სტანდარტები და ისე შექმნას ინოვაციური პროდუქცია.

ხედვა და სტრატეგია

ო და კ ბილდინგ კომპანის ხედვა და სტრატეგია; მისი ძირითადი ინტერესია შეისწავლოს მომხმარებლისა და ბაზრის მოთხოვნები და იყოს ბაზარზე პირველი ამ სფეროში. სიღრმისეულად გააანალიზოს ამ სექტორის მოთხოვნილებები და პრობლემები, უზრუნველყოს იგი გარანტირებულად.