მიწისქვეშა სახანძრო ჰიდრანტი

პროდუქტის დახასია
დიზაინი: EN 14384
დიამეტრი: DN 80, 100

წნევა: PN 16

ფლიანეცის გადაბმა: EN 1092 – 2 ( TS ISO 7005-2’–ის მაგივრად იქნა აღებული.)

სტანდარტი: EN 1563:2011 (EN)

ქარხნის ტესტი: EN 1074 , EN 12266

სახანძრო ჰიდრანტი TSEN 14384
ჩვენი ჰიდრანტი დაახმოებით 4 ნაწილისგან შედგება. იმისთვის რომ მოხდეს ძირითადი სხეულის დაცვა მიწის ქვეშ მხოლოდ ორი ნაწილი რჩება. თუ ჰიდრანტის თავს საათის მიმართულების საწინააღმდეგოდ დავატრიალებთ მექანიზმი იწყებს მუშაობას, ხოლო საათის მიმართულებით დატრიალებისას იკეტება. გამორთვისას ავტომატურად მუშაობას იწყებს დრენაჟის ვენტილი. იგი უზრუნველყოფს რომ არ მოხდეს ჰიდრანტის დაზიანება. ჰიდრანტს აქვს პეციალური სისტემა, რომელიც ავტომატურად გამორთავს მას დაზიანების შემთხვევაში.